Responsive image

Kombinovaná akumulační nádrž s přípravou teplé vody ve vnořeném zásobníku. Těsný dělicí plech zvyšuje topný faktor tepelného čerpadla a účinnost solárního systému. Efektivní dvoustupňový ohřev teplé vody. Nádrž optimalizovaná pro nízkoteplotní zdroje s výborným poměrem cena/výkon.

Responsive image

Kombinovaná akumulační nádrž s průtočnou přípravou teplé vody v integrovaném nerezovém výměníku. Těsný dělicí plech zvyšuje topný faktor tepelného čerpadla a účinnost solárního systému. Vždy čerstvá teplá voda bez zásobníku. Nádrž optimalizovaná pro nízkoteplotní zdroje s hygienickou přípravou teplé vody.

Responsive image

Kombinovaná akumulační nádrž s průtočnou přípravou teplé vody v integrovaném nerezovém výměníku osazená čerpadlovou otopnou skupinou pro jeden nebo dva otopné okruhy, popřípadě solární čerpadlovou skupinou. Speciální čtyřcestné ventily přesně řídí odběr tepla z doplňkového zdroje, který pracuje pouze do oddělené horní části nádrže. Díky tomu je zajištěna vysoká efektivita souběžného provozu tepelného čerpadla a doplňkového zdroje.

Responsive image

Použití samostatné akumulační nádrže a zásobníku teplé vody pro zapojení s tepelným čerpadlem doporučujeme pouze pro úpravy stávajících systémů, které již obsahují vhodnou akumulační nádrž nebo zásobník teplé vody.

Responsive image

Samostatnou akumulační nádrž pro systém pouze s vytápěním doporučujeme pouze ve výjimečných případech rekonstrukcí, kde není technicky možné zapojit zdroje i do přípravy TV. Úspory provozu těchto systémů bývají nižší.